Sponsring

Vi tycker det är kul att engagera oss i olika projekt gällande samarbeten och sponsring 😀

Sponsring: Lägg ett mail innehållande all viktig information till konsumentservice@carlsberg.se. Konsumentservice fungerar som mellanhand och kommer ta din fråga vidare till berörd avdelning. Konsumentservice kommer sedan att återkoppla till dig huruvida Carlsberg väljer att gå vidare med förslaget eller inte.

Hur vi tänker kring jämnställd Sponsring: För oss inom Carlsberg Sverige är det viktigt att verka för ett inkluderande samhälle och ta ansvar för att våra varumärken är med i positiva sammanhang. Oberoende kön.

Vi skiljer på sponsring och samarbetsavtal. När det gäller sponsring inom vårt lokala samhällsengagemang fokuserar vi på ungdomars utveckling och en meningsfull fritid på våra produktionsorter. I Falkenberg innebär det att i princip alla verksamheter som uppfyller kriterierna sponsras, som till exempel fotboll, innebandy, simning, hästsport, teater, musik, utställningar, modeuppvisning, dans m.m. I Ramlösa sponsrar vi främst föreningen Ramlösa Södra för deras engagemang inom ”Idrott för alla” och integration.

När det gäller samarbetsavtal finns det en mängd olika kriterier som vi väger in. Det gör att olika varumärken har lite olika inriktning och målgrupper för avtalen.

Nationellt samarbetar Carlsberg Sverige sedan flera år med ”Nattvandring.nu” som idag driver över 340 nattvandrargrupper i landet. I Falkenberg har vi ett samarbetsavtal som i första hand ger oss rätten att namnge Falcon alkoholfri arena.

Ölvarumärket Carlsberg har en väldigt bred målgrupp, som vi vill bredda ytterligare genom ett antal olika samarbeten inom både sport och musik. Förutom avtalet med Svenska Fotbollsförbundet och herrlandslaget har vi engagerat oss i bland annat Queen of Pops som handlar om att förena människor med musiken som grund. Vi har också ett mångårigt samarbete med Stockholm Pride samt Åre Ski Finals.
Carlsberg Konsumentservice
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.