Nedlagd förpackning: Ramlösa på Rödback

Vi har under de senaste åren sett en kraftigt minskad efterfrågan på Ramlösa i returglas (rödback) och har därför inte kunnat utnyttja linjens fulla kapacitet. På grund av detta har Carlsberg valt att lägga ner produktionen på Ramlösa i returglas.

Vi har istället valt att satsa på andra förpackningsslag som bl.a. aluminiumburk och PET, två förpackningsslag som är bra ur ett klimatperspektiv då de innehåller en hög andel återvunnet material och över 88 % samlas in i det svenska retursystemet.

För att ett förpackningssystem ska vara långsiktigt hållbart måste det innehålla en viss volym som kan bära det, både ekonomiskt och hållbarhetsmässigt. Tyvärr hade vi nu nått den punkt att Ramlösa på returglas inte lönar sig ur något perspektiv.

Vi ser burk och PET som fullvärdiga alternativ och hoppas att ni vill fortsätta att njuta av en god Ramlösa.
Carlsberg Konsumentservice
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.