Kan barn dricka Ramlösa? (Flourid)

Ja, barn kan dricka ramlösa men rekommenderas inte att göra det regelbundet.

När det gäller mineraler i Ramlösa så är allt naturligt från källan, vi tillsätter alltså inga mineraler utan bara smak och kolsyra.

Ramlösa vatten tappas från två olika källor, Jacobs källa och Döbelius källa, och halterna av de olika mineralerna kan skilja sig beroende på vilken källa vattnet är ifrån.
Vatten från Jacobs källa innehåller 0,2 mg/liter fluorid medan vatten från Döbelius källa innehåller 2,3 mg/liter fluorid.

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter är drickvattnet olämpligt om fluorhalten är över 1,5 milligram/l. Naturligt mineralvatten (som Ramlösa) får ha högre halt än 1,5 milligram/l och då skrivs det ut en informationstext på förpackningen. Barn under sju år rekommenderas att inte dricka Ramlösa från Döbelius källa regelbundet då mängden fluor kan ge upphov till missfärgningar på barnens mjölktänder.

Det framgår tydligt på flaskans etikett från vilken källa vattnet kommer.

Läs mer om Ramlösas innehåll här!
Carlsberg Konsumentservice
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.